kulys

kulys
3 kulỹs sm. (4), kùlis (2), kū̃lis (2), kulỹs (4) 1. maišas, kapšys: Galvą liepė į šikšnos kulį, kraujų pripiltą, įmesti S.Dauk. Nepila nė vienas šviežią rinšvynį į senus kulius CII441. Sūrmaišio kùlis Skd. Duonos nebėra mūsų kulyje (maiše) BB1Sam9,7. Pinigų kulelis J. | Kulyje (su plėve) užgimęs (sakoma apie žmogų, kuriam kas nors labai pasiseka) N. 2. 356, M, K.Būg, Slnt, Rk, Pg, Blnk, Vrn, , Ldvn, Klvr, žvejų tinklo galas – susiaurėjimas: Tinklo kulỹs pilnas žuvų Žsl. Kulis tinklo SD144. Patekau kaip žuvis į kulio galą Brs. Turbūt kulẽlis yra skylėtas, kad žuvys išbėgo Ktk. Pilnas kulỹs žuvų Grv. 3. J, Š, BsPII37, Skd, Užv, Kp, Pnd, anat. scrotum: Avino kulis Slnt. Regėti, kaip zuikis kulį šveita – tokios ten žolės mažos Šts. ^ Eik tu, kuli voverės! (toks keiksmas) Vkš. 4. kelnių viršutinė dalis be kiškų: Seniau ir kelinės daug lengviau būdavo siūti: iškirpai kulį, prisiuvai kiškas, ir nešiok Gs. 5. KI169 javų lapo ar varpos makštis (prie narelio): Sausa buvo, miežiai kūlỹj pasiliko KI43. Kulis (spatha) yra dalis nekuriose augymėse, apsiaučianti stiebą augymės P. 6. Šn, Švnč širšių lizdas: Radau didelį vapsvų kùlį Kp. Bet, užtikęs vapsvų kulį ir skaudžiai jų geliamas, ūmai sušuko čigonas Vaižg. Berže radom vapsvų kùlį Dglš. Kai vapsvų kulỹ OZ27. Vapsvų kulį sujudino J.Jabl(Žem).
◊ kùlį išver̃sti turėti nuostolių: Tas jau išvers kulį Dr.
vapsvų̃ kulỹs (kùlis) piktas žmogus: Ot jau užjudino tą vapsvų̃ kùlį! Pnd.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • kūlys — kūlỹs dkt …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • kūlys — 1 kūlỹs sm. (4) NdŽ, DŽ 1. N ryšulys: Kad atskleidė kūlį skepetų – akys klysta Skr. Padavė didelį kū̃lį popierų Raud. 2. gniutulas: Atnešk vielos kūlį, reiks išvyniot Km. ║ kamuolys: Ugnies kūlỹs KI435. Dūmų kūliai rš. Tik pasirodo kūlys… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kulys — 4 kulỹs sm. (4) Sug, Švnč, Trgn, Ign, Ml, Plš, kùlis (2) 1. skarelės ar nosinės kampas, ragas: Nusišluostė skarelės kuliais ašaras A.Vien. Pataisyk kùlį skaros Sv. Skaros kuliùs per pažasčius susirišiau až nugaros Sld. Da ir kuliùs ne tuos… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kulys — 1 kulỹs sm. (4) MitI17 žr. kūlas 2 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kulys — 2 kulỹs sm. (4) šlubis: Regis kulỹs, o dužas kap arklys Arm …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kūlys — 2 kūlỹs sm. (4) apsisukimas (ritantis ar verčiantis per galvą): Brolis, nežinodamas ką daryti iš džiaugsmo, kūlį nėręs kieme ir kepurę vis metęs ant stogo I.Simon. Kita [žuvis] pasišokėdama išvertė kūlį ore, sužvilgėdama lyg sidabras I.Simon.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kūlys — 3 kūlỹs sm. ppr. pl. žr. 2 kūlė: Šiemet daug kūlėtų varpų – kviečius užpuolė kūliaĩ Brt. Kūliai – kviečių grūdai supuvę, pavirtę į juodus miltus J …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Gut (Subst.) — 1. Alles gut ist eines andern. – Petri, II, 7. 2. Altes Gut hinter rost gem Schloss macht neuen Adel mit blankem Tross. (Böhm.) 3. An eines Gutes Ansprach ist kein Verlust. – Klingen, 48 a, 1; Graf, 441, 332. Wer einen Rechtsanspruch an eine… …   Deutsches Sprichwörter-Lexikon

  • šiaudas — sm. (3) K, Š, Rtr, DŽ, KŽ; SD1214, R, MŽ, RtŽ, M, L, BTŽ tuščiaviduris augalo (ppr. varpinio) stiebas: Šiaudas, ražas sausas SD447. Avižos, rugio šiaudas NdŽ. Rugiai, būsta, išauga an šiaudų̃ labai ilgi LKKII226(Lz). Kolei grūdas auga, ir šiaudas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kulešius — ×kulẽšius sm. (2) 1. žr. 3 kulys 1: Kulẽšius pinigų Srd. 2. žr. 3 kulys 3: Buliaus kulẽšius Srd. ◊ šìršių kulẽšius labai piktas žmogus: Jau tas mūsų Dzidorius tikras šìršių kulẽšius Skr …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”